دوفصلنامۀ کشکول، با هدف ارائۀ تازه‌ترین پژوهش‌های کُردشناسی مبتنی بر اَسناد و نُسخه‌های خطی، آمادۀ دریافت و بررسی مقالات پژوهشگران محترم می‌باشد.

تنها مقالاتی در فرآیند پذیرش و بررسی قرار می‌گیرند که براساس شیوه‌نامۀ کشکول تنظیم شده باشد.

الگوی فصلنامه

 آخرین شمارۀ کشکول

دکمه بازگشت به بالا
بستن