اشتراک نسخۀ چاپی

برای خرید شماره‌های قبلی کشکول (موجودی: ۲، ۳، ۴، ۸، ۹، ۱۰) با تلفن ۰۹۳۵۷۲۷۰۰۳۱ تماس حاصل فرمایید.
برای خرید اشتراک سال چهارم (شماره‌های ۱۱ و ۱۲)، مبلغ ۶۰۰۰۰هزار تومان را به شماره کارت زیر واریز نموده و پس از واریز، آدرس و کدپستی به ۰۹۳۵۷۲۷۰۰۳۱ پیامک کنید.

شماره کارت امور مالی کشکول:
۶۰۳۷-۶۹۱۵-۶۰۶۷-۲۲۸۹
بانک صادرات، بنام یوسف محسن مولوی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن